Deur Reon Janse van Rensburg

Ons almal wil die beste weergawe van onsself wees. Om hierdie weergawe van onsself te ontdek of te skep, moet ons besluite neem wat ons makliker in staat sal stel om ons doelwitte te bereik. Dit is veral belangrik dat ons ons kritiese denkvermoë uitbrei sodat ons in staat sal wees om te weet watter besluite ons regdeur ons lewens en loopbane moet neem. Ongeag watter loopbaan jy volg en in watter beroep jy jouself tans bevind, kritiese denke is altyd nodig.

Wat is kritiese denke of kritiese denkvermoë?

Volgens Pearson, ʼn maatskappy wat as ʼn wêreldleier op die gebied van onderrig beskou word, is kritiese denke die vermoë om logies na ʼn situasie te kyk en dit vanuit verskeie perspektiewe te verstaan terwyl feite van menings geskei word. Dit behels die vermoë om aannames te bevraagteken sodat jy ʼn logiese besluit kan neem op grond van al die beskikbare inligting en ʼn evaluering van die feite. Eenvoudig gestel is kritiese denke die vermoë om goeie besluite te neem.

Terwyl harde vaardighede reeds lankal erken word as die sleutel tot ʼn suksesvolle loopbaan, word sagte vaardighede soos kritiese denke toenemend noodsaaklik om in die moderne werkplek te floreer.

Waarom is kritiese denke belangrik?

Volgens LinkedIn is kritiese denke veral belangrik in die nuwe kennisekonomie. Die wêreldwye kennisekonomie word deur inligting en tegnologie gedryf. In die moderne era waarin ons leef en werk moet werknemers verandering effektief en vinnig kan hanteer. Goeie kritiese denkvaardighede verbeter werknemers se vermoë om inligting te ontleed en om probleme vinnig en op die beste moontlike manier op te los.

Volgens Linda Elder en Richard Paul, skrywers van Critical Thinking Development: A Stage Theory, kan studente daarby baat om hierdie vaardigheid aan te leer en op te skerp. Hulle voer aan dat studente wat weet hoe om idees te ontleed en te kritiseer in staat is om verbindings oor verskeie studierigtings te maak.

Kritiese denke is ook belangrik vir selfrefleksie. Dit is belangrik dat ons elke nou en dan innerlik reflekteer. Deur krities na onsself te kyk kan ons bepaal of ons keuses wat ons tot dusver gemaak het ons in die steek gelaat het en of ons in die toekoms dieselfde besluite moet neem. Dit help ons ook om te bepaal waar in ons lewens ons veranderinge moet maak om potensiële struikelblokke te vermy.

 

Bronne:

Critical thinking: A lifelong skill for success in an ever-changing world – https://www.pearson.com/asia/insights-and-ideas/english-and-employability/2021/01/critical-thinking–a-lifelong-skill-for-success-in-an-ever-chang.html

What are the Importance and Benefits of “Critical Thinking Skills”? – https://www.linkedin.com/pulse/what-importance-benefits-critical-thinking-skills-islam