Die wêreld transformeer teen ʼn geweldige spoed en dit geld ook vir die metodes van leer, veral in die werkplek. In die verlede het die werkgewer werksverwante opleiding aangebied om werk makliker gedoen te kry. Deesdae word voortgesette leer die norm in groot maatskappye. Maatskappye begin stadig maar seker ’n leerkultuur vestig wat met hul langtermyndoelwitte belyn is. Opleiding sal vervang word met digitale leer. Dié opleiding sal so ontwerp word om te pas by die werknemer wat daardie kennis of vaardigheid moet opdoen. Om by digitale leer in te koop en te bly leer moet werknemers se digitale ervaring gemaklik wees.

In die toekoms van leer gaan daar vir seker gesien word dat werknemers meer betrokke raak by die leerproses. Hoe meer werknemers betrokke gaan raak, hoe vinniger sal die leerkultuur gevestig word. Sodra werknemers inkoop in die leerkultuur, sal hulle makliker verandering kan bestuur en hul produktiwiteit sal verhoog.

Tegnologie maak dit vir ons makliker om te leer en sodra die organisasie sy werknemers voorsien van gefokusde leergeleenthede, met inagneming van tegnologie, sal die werknemer se stel vaardighede beter benut kan word.

Al hoe meer organisasies maak gebruik van kunsmatige intelligensie en daar is reeds heelwat toepassings daarvan wat in die ontwikkelingsfase is, of reeds verder gevorder is. Danksy die gebruik van kunsmatige intelligensie word die leerproses vergemaklik en raak die werknemer meer produktief. Speltegnieke en robotte in leermetodes word ook al hoe meer deur groot maatskappye aangewend. Dit maak die leerproses interessant, interaktief en leersaam.

 

Geskryf deur:  Dr. van den Heever