webinare

S-Leer bied ʼn verskeidenheid seminare, kongresse, werkswinkels, en kort praktiese werkswinkels aan vir mense in alle beroepe.

Daar word jaarlikse kongresse gehou vir spesifieke beroepe met die beste moontlike sprekers in die bedryf en hierdie kongresse bied uitstekende geleenthede om netwerke uit te bou en selfs VPO-punte kan verwerf word. Werkswinkels en kort kursusse word ook aangebied, veral waar praktiese werk verrig moet word en rolspel en scenariobeplanning belangrik is.

Nuutste Webinare
R 0

Invloedryke Leierskapsontwikkelingsprogram

Invloedryke leierskap is noodsaaklik om besighede suksesvol deur die Vierde Industriële Revolusie te lei. Die klem op spanwerk en om mense te mobiliseer om saam te werk is meer belangrik […]

lees meer >
R 0

Spaarsamigheid in 2020

Tydens hierdie webinaar gaan jy toegerus word met; 7 stappe vir finansiële beplanning in 2020, hoe om reg te begroot in 2020, beleggings, asook risikobestuur. Risikobestuur KURSUSBENAMING: Spaarsamigheid in 2020 […]

lees meer >
R 0

Vierde Industriële Revolusie (4IR) 2020

Die Vierde Industriële Revolusie is nie iets wat nog op pad is nie – dit is reeds met ons. Die meeste mense weet nie presies wat dit behels en hoe […]

lees meer >
R 0

Projekbestuur

Wat is projekbestuur en waarom is dit belangrik om projekbestuursbeginsels te verstaan en vaardighede daarvoor te ontwikkel? KURSUSBENAMING: Projekbestuur DATUM EN DUUR VAN KURSUS 26 Mei 2020 12:00 – 13:00 […]

lees meer >
R 0

Verstaan die Kinderwet

Die Kinderwet as geheel is dikwels oorweldigend en maatskaplike werkers sukkel soms om die praktiese implikasie van verskillende aspekte van die Wet in verskillende kontekste te verstaan en toe te […]

lees meer >
R 0

Seksuele misbruik, Wetgewing, Maatskaplike Werkers en Onderwysers

Maatskaplike werkers word op ’n toenemende basis gekonfronteer met kommer en onthullings aangaande die misbruik van kinders. In hierdie sessie sal ons inleidend en op ’n praktiese wyse gaan loer […]

lees meer >
R 0

GenMan Werk met Finansies

’n Kritieke deel van enige bestuursrol is om doeltreffend met finansies te werk. ’n Bestuurder het ’n toegekende begroting en ’n mandaat om die begroting verantwoordelik te bestuur. Hierdie webinaar […]

lees meer >
R 0

GenMan 4: Fundamentele aspekte

Bestuurders kommunikeer formeel en informeel op ’n daaglikse basis. Die kommunikasie sluit onder andere aanbiedings, vergaderings, prestasiegesprekke en spanpraatjies in. Hierdie webinaar handel oor die belangrikse elemente van kommunikasie in […]

lees meer >
R 0

Diversiteit in die werkplek

Suid-Afrika is wêreldwyd bekend vir ons land se diversiteit. Dit is van die eerste opmerkings wat toeriste op sosiale media maak. Alhoewel Suid-Afrika soortgelyke diversiteitskenmerke het as sekere ander lande, […]

lees meer >
R 0

Finansies vir nie-finansiële bestuurders

’n Belangrike onderskeid wat in die bestuur van finansies getref moet word, is die verskil in die perspektief van ’n werknemer teenoor dié van ’n eienaar. ’n Eienaar is onder […]

lees meer >
R 0

Onderhandelingsvaardighede: Algemeen

Hierdie webinaar word gewy aan onderhandeling as ’n benadering om konflik te besleg. Konflik in die werkplek is algemeen. Konflik is gesond wanneer dit nuwe idees en beter werksverhoudinge meebring. […]

lees meer >
R 0

Kollektiewe arbeidsreg

Tydens hierdie webinaar gaan die Fasiliteerder die kollektiewe regte soos vervat in die Wet op Arbeidsverhoudinge bespreek om te wys wat die wetgewer se benadering tot meerderheidsbelange is. Teenoor hierdie […]

lees meer >
R 0

Die KVBA in ’n neutedop webinaar

Die KVBA (Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie) is ’n statutêre geskilbeslegtingsliggaam geskep deur die Wet op Arbeidsverhoudinge. Tydens hierdie webinaar gaan die volgende bespreek word: Die KVBA en die […]

lees meer >
R 0

Kritiese denke in die werksplek: Van probleme tot kreatiewe oplossings

Praktiese vaardighede om probleme se kernoorsake effektief te identifiseer. Tegnieke om probleme proaktief en kreatief in die werksplek op te los. KURSUSBENAMING: Kritiese denke in die werksplek: Van probleme tot […]

lees meer >
R 0

Die kuns van besluitneming en oordeel

Effektiewe probleemoplossing en besluitneming is kernaspekte van die alledaagse lewe. Soms los ons probleme op en neem spontane besluite sonder dat ons daarvan bewus is. Ons haak egter dikwels vas […]

lees meer >
R 0

Webinaar: Hoe om konflik, stres en verandering te bestuur

Stres is nie onbekend aan enige persoon nie. Dit is met ons sedert die mens se bestaan. Ons het waarskynlik ons oorlewing as ʼn spesie te danke aan ons reaksie […]

lees meer >
R 0

Vrouwees in die werkplek

Persoonlike leierskap en hoe dit die vrou se invloed en doeltreffendheid ten opsigte van haarself en werknemers op ʼn heelwat hoër vlak plaas. Hierdie ontwikkeling verseker beter selfbestuur in ʼn […]

lees meer >
R 0

Aanbiedingsvaardighede, kommunikasie en gedrag

Om eie aanbiedingsvaardighede te ontdek en daarop uit te bou. Hoe om ʼn toespraak te organiseer met duidelike riglyne ten opsigte van inleiding, liggaamstaal en slot. Enkele skeppende idees om […]

lees meer >
R 0

Kreatiwiteit en innovasie

Hierdie kursus gaan jou toerus om kreatiwiteit en innovasie beter te verstaan. Kom leer hoe om die mees basiese model van kreatiewe probleemoplossing te gebruik en resultate te kry. KURSUSBENAMING: […]

lees meer >
R 0

Interpersoonlike vaardighede webinaar: Werk goed saam met ander

Inleidende gesprekke oor die waarde van waarderende ondersoek (appreciative inquiry) in enige groepsopset word gevoer. Waarderende ondersoek skep ʼn bewustheid by elke werknemer om gedrags- en kommunikasiestyle te ontdek en […]

lees meer >
R 0

Verstaan die afleggingsproses ingevolge artikel 189 van die Wet op Arbeidsverhoudinge.

Kykers gaan na afloop van die webinaar ’n beter begrip hê oor die verloop van ’n afleggingsproses en in watter omstandighede hierdie tipe proses kan plaasvind. Kykers gaan ook verstaan […]

lees meer >
R 0

Wenke webinaar: Spel-, Taal- en skryfvaardighede

Wenke oor spel- en taalreëls, en skryfvaardighede KURSUSUITKOMSTE: Bruikbare wenke oor basiese spel- en taalreëls van Afrikaans. Identifisering van spel- en taalfoute en die toepassing van verwante reëls. Begrip van […]

lees meer >
R 0

Generasie X, Y, Z: Verstaan die gapings

Die werksomgewing is besig om deur ‘n groot transformasie te gaan, nie net wat tegnologiese verandering betref nie, maar ook in terme van die uiteenlopendheid en diversiteit van die verskillende […]

lees meer >
R 0

Laat jouself beter geld deur emosionele intelligensie

Sukkel jy om jou emosies te beheer en staan oneffektiewe interpersoonlike verhoudings in die pad van jou sukses? Deur jou emosionele intelligensie op te skerp, kan jy makliker jou potensiaal […]

lees meer >
GRATIS

Pensioenbewusmakingsmaand

Hierdie webinaar is vir enige persoon wat graag onafhanklik wil aftree en ʼn oorsig wil kry oor holistiese finansiële beplanning. Ons leer jou hoe om te beplan vir jou aftrede […]

lees meer >
GRATIS

Kuns van oorreding

Dit is baie opwindend om ‘n super-atleet soos Usain Bolt in aksie te sien. Dit skep energie en opgewondenheid. Hy trek skares van oral wat in afwagting sit om hom […]

lees meer >
GRATIS

Interpersoonlike- en sosiale intelligensie.

Interpersoonlike- en sosiale vaardighede is vorme van intelligensie in hul eie reg. Emosionele intelligensie is ‘n belangrike onderbou van interpersoonlike gedrag. Emosionele intelligensie handel in essensie oor ‘n persoon se […]

lees meer >
GRATIS

Werk-Lewe-Balans: Die gesonde keuse

Werk-Lewe-Balans verwys na ‘n gesonde integrasie tussen jou loopbaanaspirasies, werksvereistes en wat jou lewe buite die werk benodig. Indien Werk-Lewe-Balans oor die algemeen in mense se lewens teenwoordig was, sou […]

lees meer >
GRATIS

Self-leierskap: Dít is waar jou sukses begin.

Hierdie webinaar bied ’n sleutel tot persoonlike welstand. Ons leef in tye van skommelinge, onvoorspelbaarhede, vinnige en aanhoudende veranderinge en dubbelsinnighede. Heelwat mense is, oor die algemeen, verward, onseker, gefrustreerd, […]

lees meer >
GRATIS

Sanlam-pensioen en -voorsorgfonds

Kom leer die verskil tussen ʼn kostepakket en ʼn pensioendraende salaris. Uiteensetting van pensioenfonds en voorsorgfonds. Inkomstebeskerming wat Sanlam vir die groep verskaf. Sterftevoordele van ons Sanlam-groepskema. Algemene vra wat […]

lees meer >
GRATIS

Vierde Industriële Rewolusie (4IR) 2019

Die Vierde Industriële Rewolusie is nie iets wat nog op pad is nie – dit is reeds met ons. Die meeste mense weet nie presies wat dit behels en hoe […]

lees meer >