– Dr. Juran van den Heever –

Ons almal het tydens die Covid-19-inperkingstydperk agtergekom watter beduidende rol tegnologie speel. En dit gaan nie in die toekoms vinnig verander nie; inteendeel, dit gaan die wêreld van werk soos ons dit ken, onherroeplik verander. Tegnologie gaan ʼn groot rol speel in persoonlike en voortgesette professionele opleiding en ontwikkeling. Diegene in die werkplek met sterk gedragsvaardighede (behavioural skills) sal gesog in die arbeidsmark wees.
Ons gaan ʼn toename in persoonlike leer sien danksy die feit dat kunsmatige intelligensie en masjienleer leerders se behoeftes sal kan assesseer en leerinhoud pasgemaak sal kan aanbied. Daar sal ook ʼn toename in speelleer of gamification wees. Gebruikers se ervaring van en ondervinding met die nuwe tegnologie van leer sal ook aan instellings soos S-leer die vermoë gee om dit kort-kort aan te pas.
ʼn Tendens gaan ontwikkel waar werknemers meer as een loopbaanpad kan volg, en so opgelei kan word. ʼn Verskeidenheid van paaie moet aangebied word sodat werknemers kan doen wat goed vir hulle sélf is. Daar sal weggedoen word met die tradisionele ambisie om in bestuursposisies in te beweeg en elkeen sal eerder op sy of haar sterk punte en gespesialiseerde vaardighede gefokus bly.
Die tegniese bedryf gaan die leiding neem in opleiding. Met inagneming hiervan sal hierdie maatskappye graduandi as werknemers aanstel, ʼn salaris aan hulle betaal en hulle in die nuutste tegnologie, data-analisestelsels en ontwerp oplei. Hulle sal dan by die betrokke maatskappy se kliënte aangestel word. Baie van die personeel sal ook in die sogenaamde werkswolk funksioneer. Hulle sal met voortgesette professionele opleiding voortgaan. Die model is innoverend en skakel enige konflik in die opleidingswêreld uit.
Verdere opleiding in tegnologie sal aflegging of verplasings laat afneem. Deur werknemers op te lei in tegnologiese platforms en stelsels sal die waarskynlikheid van vervanging, outomatisasie en vervanging deur robotika geminimaliseer kan word. Hierdie platforms sal werknemers tyd gee om aan betekenisvolle probleemoplossings in die toekoms te werk.
Daar heers ʼn wêreldwye gevoel dat werknemers deur tegnologie vervang gaan word. Dit is deels waar, maar dit is ook nie die volle waarheid nie. Ménse ontwerp tegnologie en almal kan daarby baat .Dit dra dus by tot betekenisvolle werk.
Voortgesette professionele opleiding sal begin die plek te neem van eenmalige opleiding. In vandag se vinnigbewegende gemeenskappe sal dit voortaan belangrik wees dat werknemers hul vaardighede op datum hou. Daar sal verwag word dat werkgewers na afloop van byvoorbeeld ʼn eksamen die werknemers steeds besighou met leeraktiwiteite oor die spesifieke onderwerp wat oor ʼn onbepaalde tyd strek om so meesterskap van die werk te behou. Eendag-opleidingsprogramme verloor hul doeltreffendheid as daar nie konstant daarmee volgehou word nie.
Die tradisionele maniere van verdere opleiding in die werkplek, soos seminare, webinare en aanlyn kursusse wat reeds bestaan en effektief werk, sal vervang word deur maniere waar tegnologie opleiding meer effektief maak soos aanlyn speelleer-platforms waar leerders kontak met mekaar het en mekaar met die onderwerp kan bystaan. Almal is kenners wat die onderwerp betref en hulle kan mekaar effektief bystaan.

Die sagte vaardighede sal ook prioriteite by maatskappye word. Werknemers op alle vlakke reg oor organisasies sal heropgelei moet word of verder opgelei moet word wat hul bestaande vaardighede betref om as spanne hierdie veranderinge in die werkplek suksesvol aan te durf.

Covid-19 is besig om stadig maar seker oor te waai, maar die nadraai kan nog katastrofiese gevolge inhou en elkeen wat werk en kan werk, moet hom of haar besighou met voortgesette professionele opleiding.