Wie Is Ons

Solidariteit se sentrum vir voortgesette leer om die werkende se loopbaandoelwitte te help bereik

S-leer vorm deel van Solidariteit se kernbesigheid, naamlik arbeidsverhoudinge, vaardigheidsontwikkeling en die netwerk van werk. Ons is ʼn opleidingsinstelling wat voortgesette professionele ontwikkeling vir professionele persone aanbied. S-leer dien as primêre diensverskaffer vir die Solidariteit-beroepsgildes en bied hul lede die geleentheid om hul vermoëns en vaardighede tot so mate te ontwikkel dat hulle ʼn goeie werk kan kry en behou en sodoende vry, veilig en voorspoedig kan lewe.

Ons help jou met persoonlike ontwikkeling wat jou in staat stel om jou loopbaan-doelwitte te bereik.

Ons fokus egter nie net op voortgesette professionele ontwikkeling (VPO) nie, maar ook op persoonlike en loopbaanontwikkeling deur seminare, kort kursusse, gespreksgeleenthede en e-leer waartydens relevante temas bespreek en aangebied word.

Solidariteit se strategie is om ʼn netwerk te skep wat aan jou opleidingsgeleenthede bied én jou help om werk te kry. Hierdie strategie is verweef in die doelwitte en strategieë van al die Solidariteit Beweging se instellings tot ‘n eenheid. S-leer is deel van opleiding en gaan die werkersmag wat deur Akademia en Sol-Tech opgelei is verder ondersteun.