Deur Dr. Juran van den Heever

Die meeste mense assosieer leer met formele onderwys of onderrig op skool, kollege of universiteit. Ons word almal van kleins af vertel dat ons goeie onderrig of opleiding moet kry om suksesvol te kan wees. Oor die algemeen is dit so dat formele opleiding en die daaruit voortvloeiende kwalifikasies belangrik is. Onderrig en opleiding kan ons potensiaal verbreed om beter en meer bevredigende werk te vind, meer te verdien en miskien meer suksesvol in ons gekose loopbaan te wees.

Onderrig of onderwys is egter slegs een soort “leer”. Daar is baie ander geleenthede om jou kennis te verbreed en die vaardighede te ontwikkel wat jy benodig.

Kennis en vaardighede kan aangeleer en ontwikkel word. Leer is onvermydelik en gebeur gedurig. Lewenslange leer gaan egter oor die skep en handhawing van ’n positiewe houding ten opsigte van leer vir persoonlike en professionele ontwikkeling.

Lewenslange leerders is gemotiveerd om te leer en te ontwikkel omdat hulle wil. Dit is ’n doelbewuste en vrywillige daad. Lewenslange leer kan ons begrip van die wêreld om ons verhoog, ons meer en beter geleenthede bied en ons lewensgehalte verbeter.

Ons leer hoofsaaklik om persoonlik en professioneel te ontwikkel, of om net onsself te verryk.

  1. Leer vir persoonlike ontwikkeling

Daar hoef nie ’n spesifieke rede vir leer te wees nie, aangesien leer ter wille van leer opsigself ’n lonende ervaring kan wees. Daar is natuurlik baie redes waarom mense leer vir persoonlike ontwikkeling. Jy wil dalk jou kennis of vaardighede verhoog of verbeter rondom ’n spesifieke aspek. Miskien wil jy ’n heel nuwe vaardigheid ontwikkel wat jou lewe op een of ander manier sal verbeter.

  1. Leer vir professionele ontwikkeling

Om goed opgelei te wees is nie noodwendig die sleutel tot indiensneming nie.

Alhoewel kwalifikasies vir jou ’n onderhoud kan kry, kan dit baie meer as dit verg om die werk te kry. Werkgewers is op soek na ’n goed gebalanseerde werknemer met oordraagbare vaardighede. Dit behels die vermoë om te kan demonstreer dat jy gretig is om te leer en te ontwikkel.

Benut geleenthede vir opleiding, afrigting of mentorskap terwyl jy werksaam is, en werk aan jou voortgesette professionele ontwikkeling, aangesien jy waarskynlik beter gaan word in dit wat jy doen. Iets wat jou huidige of toekomstige werkgewer nie gaan kan vermy nie.

As jy kies om meer te leer oor moontlike ander rigtings of vaardighede stel dit jou in staat om te spesialiseer en moontlik meer te verdien of na ’n ander bedryf of spesialiswêreld te beweeg. Op sy beurt gee dít ons ook meer ervaring om ons kennis en vaardighede te verbreed.

Vanuit ’n finansiële oogpunt is ’n meer bekwame en kundige werker ’n aanwins vir enige onderneming en kan dit lei tot vinniger bevordering met gepaardgaande salarisverhogings. Iemand wat meer kundig is, sal meer waarde hê, nie net vir werkgewers nie, maar ook vir kliënte. Kundigheid is ook dikwels ’n belangrike eienskap van ’n effektiewe leier.

In sy boek, Master it faster gebruik Colin Rose die akroniem “MASTER” om die ses fases te beskryf wat volgens hom die sleutel tot die effektiewe leerder is. Hierdie fases kan toegepas word op enige vorm van leer.

Meester (“Master”) jou leer:

  1. “Motivation” (motivering)
  2. “Acquire” (verwerf)
  3. “Search” (soek)
  4. “Trigger” (gee aanleiding tot)
  5. “Examine” (toets)
  6. “Reflect” (reflekteer)

 

Motivering

Lewenslange leer vereis self-motivering. Jy moet positief voel oor leer en oor jou vermoë om te leer en besef dat dit tot voordeel van jouself is.

Verwerf

Effektiewe leer vereis dat jy inligting inwin deur te lees, luister, waar te neem, te oefen, eksperimenteer en ervaar. Inligting is oral om ons. Die kuns is om relevante en betekenisvolle inligting te bekom en dit tot kennis en vaardighede te ontwikkel.

Soek

Leer is suksesvol sodra ons na afloop van die verkryging van persoonlike inligting  na ’n persoonlike betekenis kan soek. Ons vind dit moeilik om feite te onthou sonder om dit te verstaan ​​of dit in konteks te kan plaas.

Gee aanleiding tot

Mense is gewoonlik sleg wanneer dit kom by die onthou van inligting. Jy kan nie en sal nie alles onthou wat jy lees, hoor en ervaar nie. Jy kan help om herinneringe op verskillende maniere aan te wakker. Jy kan byvoorbeeld aantekeninge neem, oefen, bespreek en eksperimenteer met nuwe idees en vaardighede om jou te help leer en ontwikkel.

Toets

Jy moet die kennis wat jy opgedoen het gereeld ondersoek en altyd probeer om ’n oopkop te hou, jou begrip te bevraagteken en oop te wees vir nuwe inligting.

Om met ander te praat en hul standpunte in te sien kan ’n kragtige manier wees om jou eie persepsie en begrip van ’n onderwerp te ondersoek.

Reflekteer

Laastens moet jy nadink oor jou leer. Dink na oor hoe en waarom jy geleer het, insluitend hoe jy oor ’n spesifieke onderwerp of situasie gevoel het, voor en nadat jy jou kennis ontwikkel het.

Leer uit jou foute sowel as uit jou suksesse en probeer altyd om positief te bly.  Word die meester op jou gebied!

Skakel vandag nog in by jou Solidariteit Beroepsgilde:  www.gildes.solidariteit.co.za

Leer vandag nog jou toekoms oop by S-leer:  www.s-leer.co.za