03 e-leer

Hierdie opwindende e-Leer-platform bied verskeie kursusse aan wat mense in die werkplek in verskillende fasette oplei .

lees meer >

02 webinare

S-Leer bied hoë gehalte webinare aan waar kritieke kwessies deur kenners behandel word.

lees meer >

01 seminare

S-Leer bied ʼn verskeidenheid seminare, kongresse, werkswinkels, en kort praktiese werkswinkels aan vir mense in alle beroepe.

lees meer >
OPKOMENDE SEMINARE
R 975

Basiese Microsoft Word-kursus

Hierdie kursus is ontwerp om u die basiese tot intermediêre vaardighede van Microsoft Word te leer. Die kursus sal u in staat stel om standaard en meer komplekse besigheidsdokumente te […]

lees meer >
R 3 766

Aanbiedingsvaardighede

Oorsig Doeltreffende besigheidsaanbiedings is ʼn kragtige en plooibare tweerigtingmanier om inligting aan mense in groepsverband oor te dra – of dit potensiële beleggers, kliënte, werknemers, vakbonde, die media, gemeenskappe of […]

lees meer >
R 2 180

Outlook-produktiwiteit – Kry die regte dinge gedoen

Hierdie is ʼn uitnodiging na ʼn klein groepie (nie meer as 12 nie) vir ʼn intensiewe en interaktiewe, praktiese hande-op-jou-sleutelbord werkwinkel wat jou sal help om jou persoonlike produktiwiteit te […]

lees meer >
R 2 775

Emosionele intelligensie vir kantoorpraktisyns

Ons het nie altyd beheer oor al die elemente in die werkplek nie, maar ons kan leer om die eise en uitdagings doeltreffend te hanteer, en hoe om ander rondom […]

lees meer >
R 4 900

Onderhandelingsvaardighede (2 dae)

Is ʼn onderhandeling suksesvol as jy “wen” ten koste van jou teenstander? Stel jouself voor, ʼn suksesvolle onderhandelingsproses sonder dat jou teenstander soos ʼn verloorder voel. In hierdie situasie het […]

lees meer >
R 3 212

Kliëntediensuitnemendheid

Die doel van hierdie program is om kursusgangers vertroud te maak met sleutelkonsepte en praktyke wat van toepassing is op uitnemende kliëntediens en om hulle toe te rus met die […]

lees meer >
R 4 900

Konflikbestuur (2 dae)

Wie het regtig konflik nodig? Dit is ontwrigtend ongeag hoe ʼn mens dit benader. Dit beroof jou van kosbare tyd en ʼn groot deel van jou positiewe energie wat jy […]

lees meer >
R 2 925

Gevorderde Microsoft Word-kursus

Hierdie kursus is ontwerp om u die gevorderde vaardighede van Microsoft Word te leer. Die kursus sal u in staat stel om met meer selfvertroue te werk om komplekse besigheidsdokumente […]

lees meer >
R 975

Basiese Microsoft Excell-kursus (eendagkursus)

Hierdie kursus is ontwerp om u te help om Microsoft Excel op produktiewe wyse te gebruik en om u vertroud te maak met die basiese eienskappe van Ms Excel. Dit […]

lees meer >
R 2 925

Gevorderde Microsoft Excel-kursus

Die gevorderde Microsoft Excel-kursus beoog om vaardighede en kennis te verskaf wat die kursusganger sal toelaat om soekfunksies te skep, Microsoft Excel-werksopsies op te stel, werkkaarte te verbeter, werkkaartdata te […]

lees meer >
R 2 700

Hoe bestuur ek my loopbaan binne ‘n snelveranderende wêreld van werk?

Hoeveel ure per dag bestee jy in die werkplek? Of dalk moet ‘n mens eerder vra: hoeveel ure per dag bestee jy aan werk – hetsy in die werkplek of […]

lees meer >
R 5 400

Projekbestuur-en programbestuur

Projek- en programbestuur het ten doel om deelnemers toe te rus met ʼn praktiese benadering tot die bestuur van alle soorte sakeprojekte. Dié benadering is gegrond op aanvaarde beste praktyke […]

lees meer >
R 2 700

Moeilike mense: Hoe betuur mens hulle?

Kan jy onthou wanneer laas jy met ‘n moeilike persoon te make gehad het? Hoe het jy die situasie hanteer? Wat was die resultaat? Het jy die probleem op ‘n […]

lees meer >
R 6 211

Probleemoplossingsvaardighede (2 dae)

Doel Volgens Robert Fritz, die mede-outeur van die boek The Managerial Moment of Truth word duur betaal vir die vermyding van probleme, en swak prestasie in die besonder. Daar is […]

lees meer >
R 975

Gevorderde Microsoft PowerPoint-kursus (eendagkursus)

Hierdie Microsoft PowerPoint-opleidingskursus het ten doel om nuwe PowerPoint-gebruikers te voorsien van die noodsaaklike vaardighede wat nodig is om professionele aanbiedings te skep, te wysig en aan te bied deur […]

lees meer >
R 5 400

Ondernemingsrisikobestuur

Ondernemingsrisikobestuur het ten doel om die deelnemer toe te rus met die nodige vaardighede om strategiese en operasionele risiko’s in die organisasie suksesvol te bestuur. Dit word gedoen deur ’n […]

lees meer >
R 2 175

Basiese spel- en taalreëls van Afrikaans en basiese skryfvaardighede

Daar sal gedurende hierdie driedagkursus aandag geskenk word aan basiese spel- en taalreëls. Verskillende skryfstyle sal ook bespreek word.  Kursusgangers sal na afloop van hierdie kursus oor ʼn wye verskeidenheid […]

lees meer >
OPKOMENDE WEBINARE
GRATIS

Begroot so vir 2019

Ons almal se begrotings lyk verskillend en het ons almal ons eie finansiële doelwitte, maar wanneer laas het iemand vir jou gewys hoe om werklik ʼn begroting op te stel? […]

lees meer >
R 300

Hoe moet jy stres in die werkplek hanteer?

Dit is 2019 en jy weet hierdie jaar gaan nie stres vry wees nie.  Jy hoef nie meer hieroor te wonder nie. Skakel in by ons webinaar en leer hoe […]

lees meer >
R 465

Positiewe energie om stres en uitbranding te voorkom

Stres is nie onbekend aan enige persoon nie. Dit is met ons sedert die mens se bestaan. Ons het waarskynlik ons oorlewing as ‘n spesie te danke aan ons stresreaksie. […]

lees meer >
R 465

veerkragtigheid om verandering effektief te hanteer

Veerkragtigheid verwys na die vermoë om te groei en te floreer wanneer jy met uitdagings gekonfronteer word, asook om terug te bons wanneer jy teenspoed beleef. Veerkragtigheid is nie slegs […]

lees meer >
R 465

Kreatiwiteit en innovering

Om te oorleef in ‘n kompeterende werksomgewing, is dit uiters noodsaaklik om aan die voorpunt van innovering te staan. Om kapasiteit vir innovering te bou, moet sake-ondernemings die regte kultuur, […]

lees meer >
NUUTSTE E-KURSUSSE
GRATIS

Netiket

WIE MOET LEER:Hierdie kursus is geskik vir enige persoon in die werkplek wat met meer vrymoedigheid e-posse uitstuur,  Enigiemand wat gereeld op e-posse korresondeer behoort hierdie kursus te ondergaan. DUUR: […]

lees meer >
R 350

Wet op Arbeidsverhoudinge Wet 66 van 1995

Doel van hierdie module: Om die verteenwoordiger toe te rus met teoretiese agtergrond met betrekking tot die voorwaardes en prosesse van artikel 189 van die Wet op Arbeidsverhoudinge, Wet 66 […]

lees meer >
R 350

Werksetiek

Werksetiek, professionalisme, en positiewe gedrag begin by jouself. ‘n Waardestelsel is die grondslag van etiese gedrag. Vetroue, openlikheid, en eerlikheid is voorbeelde van waardes wat integriteit verseker, slegs wanneer díe […]

lees meer >
R 350

Verstaan Suid-Afrika se diensbillikheidsplan

Die Verklarende Memorandum by die Wetsontwerp op Diensbillikheid illustreer die behoefte aan wetgewing om die wanbalanse van die verlede reg te stel en die behoefte om die ongelykhede aan te […]

lees meer >
GRATIS

Dink voor jy doen

Het dit al met jou gebeur dat jy iets gedoen het sonder dat jy mooi deeglik daaroor gedink het?  In die werkplek gebeur dit gereeld dat mense oorreageer sonder om […]

lees meer >
GRATIS

Hou jou kliënt gelukkig

Dit gebeur soms dat kliente net besluit om op te hou om dienste te gebruik of ons produkte te koop.  Ons verstaan dit nie altyd nie.  En in die meeste […]

lees meer >
R 2 190

Laat jouself beter geld deur emosionele intelligensie

Die hedendaagse werkplek is baie meer veeleisend en mededingend as ooit tevore. Daar is baie min waarborge van sekuriteit en volhoubaarheid. Om mee te ding in die in die wêreldmark […]

lees meer >
R 2 190

Hoe om jou span effektief te bestuur

As bestuurder van jou span, is jy verantwoordelik vir die span, hoeveel tyd en energie hulle in die span belê, sowel as hul bydrae tot die Departement of Afdeling. Die […]

lees meer >
R 2 190

Verstaan probleemoplossing, besluitneming en oordeel

Effektiewe probleemoplossing en besluitneming is kernaspekte van die alledaagse lewe. Soms los ons probleme op en neem spontane besluite sonder dat ons daarvan bewus is. Ons haak egter dikwels vas […]

lees meer >